Drukwerk

Op een rouwkaart staat vaak de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene en de namen van de familieleden namens wie de kaarten worden verzonden. Tegenwoordig is drukwerk lang niet altijd meer sober. Met kleur, een gedicht, afbeelding en/of persoonlijke foto’s kan rouwdrukwerk extra persoonlijk worden. Wij kunnen u voorbeelden laten zien en helpen graag met het opstellen van de teksten. Het meest duurzame is natuurlijk geen drukwerk maar een digitale boodschap (per e-mail of whatsapp). Wij kunnen voor u de vormgeving verzorgen, zodat het een persoonlijke uitstraling krijgt. Voor het overige drukwerk, zoals liturgieboekjes of een routebeschrijving, geldt: wij verzorgen en helpen u natuurlijk graag maar hoe minder, hoe duurzamer. Er kan ook nagedacht worden over het gebruik van een beamer tijdens de dienst en een routebeschrijving is lang niet altijd meer nodig.

Dankbetuiging

Na de uitvaart is er de mogelijkheid om dankbetuigingen te verzenden. Het is gebruikelijk om die vier tot zes weken na de uitvaart te verzenden. De vorm van de gebruikte rouwkaart heeft een bijpassend model bedankkaartje. Dit is soms in een staande en soms in een liggende vorm. U bent uiteraard niet gebonden aan deze kaartjes maar kunt ook zelf een ontwerp maken voor een blanco kaartje met daarop een foto en/of een afbeelding. In plaats van een dankbetuigingen kunt u denken aan een tastbare herinnering, zoals bloemzaadjes (nieuw leven) of iets persoonlijks meegeven direct na de uitvaart of later toezenden met een persoonlijke boodschap.

Lijkwade, kist of mand?

Er wordt niet altijd bij stil gestaan, maar de keuze voor een kist is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De wet vertelt dat het lichaam bedekt moet zijn tijdens de uitvaart en dat wat gebruikt wordt geschikt moet zijn om te kunnen begraven of cremeren. Dat betekent dat er vele opties zijn zoals een lijkwade, een mand, gewikkeld in doeken of de traditionele kist. Heeft u zelf ideeën, vertel ze ons. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Lijkwade, kist of mand?

Er wordt niet altijd bij stil gestaan, maar de keuze voor een kist is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De wet vertelt dat het lichaam bedekt moet zijn tijdens de uitvaart en dat wat gebruikt wordt geschikt moet zijn om te kunnen begraven of cremeren. Dat betekent dat er vele opties zijn zoals een lijkwade, een mand, gewikkeld in doeken of de traditionele kist. Heeft u zelf ideeën, vertel ze ons. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Vervoer

Misschien heeft u er niet over nagedacht, maar u mag de overledene ook zelf vervoeren. Wit u liever dat het vervoer door een gespecialiseerde partij wordt verzorgd dan kan dit uiteraard. Vele mogelijkheden zijn er zoals vervoer per paard en wagen, op een kar of per auto. U kunt er ook voor kiezen om op de dag van de uitvaart zoveel mogelijk bij elkaar te zijn. Dan biedt de uitvaartbus uitkomst.

Locaties

Wanneer de keuze voor begraven of cremeren is gemaakt, is meestal ook de keuze voor de plaats van de uitvaart gemaakt.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat de plaats van herdenken dezelfde is als waar het laatste afscheid wordt gehouden. Bijna elke locatie leent zich voor een gedenkbijeenkomst. Denk hierbij aan een café of restaurant, een kapel of kerk. Daarnaast heeft nagenoeg elke begraafplaats of crematorium een aula tot beschikking.

Samenwerkende partners

"Gespecialiseerd in de provincie Utrecht."